Logopedist, Rt-er en Groepsleerkracht

Logopedist, Rt-er en Groepsleerkracht

'Luister & doe mee!' kan worden ingezet door specialisten in de vakgebieden Logopedie en Remedial Teaching, indien er sprake is van een achterstand of stoornis in de ontwikkeling van de overkoepelende vaardigheid begrijpend luisteren en/of in andere specifieke taal- en/of auditieve vaardigheden.  

 

De programma's sluiten niet alleen haarfijn aan bij de logopedische deelgebieden taal en gehoor, maar heeft binnen het vakgebied Remedial Teaching ook een essentieel raakvlak met de lees- en schrijfontwikkeling. Hoewel het voorkomt dat een RT-er pas wordt ingezet als een probleem zich duidelijk tijdens het lees- en schrijfproces manifesteert, worden luisterproblemen tegenwoordig beter en vroegtijdiger gesignaleerd en aangepakt.   

 

fase 1 of 3 woordkaartjesspel 1 fase 1 of 3 woordkaartjesspel

 

Voor groepsleerkrachten biedt 'Luister & doe mee!' diverse mogelijkheden ter aanvulling op het dagelijkse lesprogramma en kan het tevens in de klas worden ingezet bij het werken in niveaugroepjes.  

 

klassikaal.6 klassikaal gebruik L&DM!.4 

 

De 'Luister & doe mee!'-verhalen sluiten qua thema's vaak mooi aan op de taalmethodes die binnen het onderwijs gebruikt worden.

 

 vertellen bij ervaringstekening 2 klassikaal gebruik L&DM!.6