Afvinklijst

Afvinklijst

Om het meest geschikte verhaalniveau voor ieder kind te bepalen, is de ‘Afvinklijst voor de verhaalniveaubepaling’ ontwikkeld.


De Afvinklijst geeft een overzicht van de vaardigheden die tijdens het werken met 'Luister & doe mee!' aan bod komen. Door middel van Observatie en Onderzoek kan de beheersing van deze vaardigheden worden bepaald.


Observaties kunnen bij het kind thuis en/of op school worden verricht in 1 op 1 situaties

en in groepsverband.


Voorbeelden van genormeerde onderzoeken die afgenomen kunnen worden zijn de Reynell Test voor Taalbegrip, diverse onderdelen van de Taaltoets Alle Kinderen (TAK) en de instapproeven van Curriculum Schoolrijpheid deel 2b ‘Auditieve training’.


De themaverhalen zijn ontwikkeld op basis van gegevens over de taalontwikkeling van het Nederlands als moedertaal. Onderzoeksresultaten van meertalige kinderen dienen daarom niet enkel vergeleken te worden met de eigen normgroep, maar tevens met Nederlandstalige kinderen, om zo tot het verhaalniveau te komen dat het best aansluit bij de ontwikkeling van het kind.