Eigen ervaringen

Eigen ervaringen

Voorafgaand aan het productieproces is in de periode februari tot en met augustus 2006 een demoversie van het 'Luister & doe mee!' Basisprogramma getest in zowel de logopediepraktijk als in het regulier en speciaal onderwijs.

 

Het programma is toen ingezet voor de behandeling van kinderen met luistervaardigheids-problemen en specifieke taal- en/of auditieve problemen, waarbij afwisselend in individueel- en in klein groepsverband is gewerkt.

 

'Luister & doe mee!' is tevens uitgeprobeerd bij kinderen die leeftijdsadequaat of boven-gemiddeld functioneren om de moeilijkheidsgraad van de 3 verschillende verhaalniveaus met bijpassende werkvormen bij een zo breed mogelijke groep kinderen te kunnen toetsen.

 

Tijdens de testperiode reageerden de kinderen zeer enthousiast op de speelse werkvormen, de verhalen en de actieve handelingen die ze tijdens oefeningen en het voorlezen mochten uitvoeren. Tussentijds of aan het einde van een behandelsessie gaven de kinderen spontaan of op verzoek een reactie. Enkele voorbeelden van dergelijke reacties zijn: “Super, vet, cool, juf!”, “Die opdrachtjes zijn zo leuk!”, “Ik bak ook altijd taartjes met mijn oma”, “Ik wil nog een verhaal!” of er werd alleen non-verbaal gereageerd door met een stralende blik 10 vingers in de lucht te steken.

 

Het programma is door jongens even enthousiast ontvangen als door meisjes. Meerdere kinderen konden zich duidelijk met een themafiguur identificeren. Zo zei een jongen al wijzend naar de hoofdpersoon uit het themaverhaal: “Dat ben ik hoor! Zeg maar Noah!”. Hij had net sinds enkele weken een babybroertje gekregen en had zelf het themaverhaal ‘Roze muisjes’ uitgekozen.

 

Lees meer over een praktijkvoorbeeld afkomstig van een groepssessie.

 

'Luister & doe mee!' is een breed inzetbaar behandelprogramma, waarmee kinderen met problemen op het gebied van begrijpend luisteren of met specifieke taal- en auditieve problemen optimaal gestimuleerd kunnen worden in hun ontwikkeling.