Individueel -, groeps - en klassikaal gebruik

Individueel -, groeps - en klassikaal gebruik

De Logopedist en de Remedial Teacher kunnen zowel binnen de praktijk als in het onderwijs kinderen individueel en/of in klein groepsverband behandelen.


De Groepsleerkracht kan het programma ter stimulering zowel klassikaal inzetten als tijdens een les in kleine niveaugroepjes.


Logopedist en Remedial Teacher

 • Individuele behandeling
  Binnen een individuele behandeling krijgt het kind de volledige aandacht. De Logopedist en de Remedial Teacher kunnen na gericht onderzoek en/of observatie bepalen of er bij het kind sprake is van een achterstand of stoornis. Als dit het geval is, kan uit de onderzoeks- en observatiegegevens worden afgeleid op welk(e) aspect(en) van de ontwikkeling het behandelaccent komt te liggen. Daarbij kan in de 1 op 1 situatie direct op bijkomende problematiek (zoals A.D.H.D., faalangst) worden ingespeeld en kan er gewerkt worden in een leertempo dat passend is bij het individuele kind. Afhankelijk van de gekozen behandeldoelen selecteert de behandelaar bijpassende werkvormen uit alle 3 de fases van het programma en wordt er gedurende een langere periode rondom 1 thema aan de verschillende behandeldoelen gewerkt.


  fase 1 of 3 verhaalplaatjes 2 fase 1 of 3 verhaalplaatjes 5


Logopedist, Remedial Teacher en Groepsleerkracht

 • Klein groepsverband
  Voor kinderen kan een groepsbehandeling met 'Luister & doe mee!' zeer waardevol zijn. Het groepje dat geformeerd wordt, kan uit 2 tot 8 kinderen bestaan met een, naar benadering, gelijk ontwikkelingsniveau en cognitie. In de klas of in de behandelruimte wordt met het gehele groepje aan dezelfde doelen op hetzelfde niveau gewerkt, maar toch dient de behandelaar eveneens op individueel niveau te differentiëren. De differentiering ligt onder meer in het bieden van meer of minder visuele ondersteuning per kind, het eventueel herhalen en nader uitleggen van de stof, het hebben van verschillende verwachtingen en eisen ten aanzien van ieder individu en zijn mogelijkheden.  Lees meer


 fase 1 of 3 verhaalplaatjes kleuren 1 fase 1 of 3 woordkaartjes


Groepsleerkracht

 • Klassikaal
  Voor de groepsleerkracht biedt het programma 'Luister & doe mee!' diverse mogelijkheden ter aanvulling op het dagelijkse lesprogramma. Als bijvoorbeeld het thema ‘restaurant’ in de klas behandeld wordt, kan met behulp van het 'Luister & doe mee!' themaverhaal ‘Ober Hink-stap-BOEM’ eenzelfde onderwerp nogmaals in een andere context worden aangeboden. Onder andere voor het beklijven van nieuw geleerde woorden en het identificeren met en het begrijpen van een onderwerp, is herhaling essentieel. 

  Tijdens het klassikaal werken heeft de groepsleerkracht de taak om de aandacht en concentratie van alle kinderen vast te houden. Hiermee rekening houdende kan de leerkracht gedurende de interactieve voorleesfase van 'Luister & doe mee!' 4 tot maximaal 8 kinderen om de beurt de mondelinge opdrachten met de woordkaartjes laten uitvoeren. De overige klasgenoten kunnen ook actief betrokken worden door tijdens het voorlezen de werkwoorden uit te laten beelden en/of na ieder verhaaldeel de verwerkingsvragen te laten beantwoorden. Kortom alle kinderen kunnen met 'Luister & doe mee!' gestimuleerd worden om alert te luisteren naar het themaverhaal.


klassikaal gebruik L&DM!.3 klassikaal gebruik L&DM!.2


Naast bovenstaande werkvorm uit Fase 2, lenen ook andere werkvormen uit Fase 1 en 3 zich prima voor klassikaal gebruik. Hiervoor staan in het werkboek van het Basisprogramma bij iedere fase diverse suggesties beschreven. Ter illustratie staat hieronder op de eerste foto het bespreken van een ervaringstekening afgebeeld en op de tweede foto het tik-tak-boem-spel in de kring.


klassikaal juf en gesprekje klassikaal kringspel.1