vervolg individueel-, groeps- en klassikaal

Voordelen werken in groepsverband

 

Voor de kinderen levert het werken in klein groepsverband de volgende voordelen op:

 

Binnen het kleine groepje en de intieme setting kunnen kinderen bijvoorbeeld veel informatie en kennis over een onderwerp uitwisselen, ze kunnen elkaar uitleg geven,

ieder kind kan een functie binnen de groep vervullen waar hij goed in is, alle kinderen komen veelvuldig aan bod doordat de beurten slechts onder een gering aantal kinderen verdeeld hoeven te worden, ze leren van elkaars handelen.

Het werken in klein groepsverband heeft tevens een positieve uitwerking op de concentratie en motivatie van de kinderen; ieder wil ‘de beste’ zijn en streeft naar eigen positie binnen de groep.

 

Taalzwakke en meertalige kinderen kunnen een klassikaal voorgelezen verhaal vaak moeizaam volgen. Daarom kan met deze groep kinderen voorafgaand aan het klassikaal voorlezen ‘pre-teaching’ plaatsvinden.

In een klein groepje kunnen er, passend bij het thema en het themaverhaal, 1 of meerdere introducerende activiteiten worden uitgevoerd, de themafiguren kunnen worden geïntroduceerd en er kan een korte samenvatting van het verhaal worden gegeven.

Ook kan er voor gekozen worden om het gehele themaverhaal in de voorbereiding reeds een keer voor te lezen. Als daarna het verhaal klassikaal wordt voorgelezen, hebben ook deze kinderen profijt van het voorleesmoment.

Door het herhaald voorlezen, is er sprake van een groter verhaalbegrip evenals een uitbreiding en verdieping van de passieve woordenschat.

 

Het werken in kleine groepjes en individuele therapie kan, indien mogelijk, ook met elkaar worden afgewisseld waarbij uit beide therapievormen het maximale rendement kan worden gehaald.