Nonsenswoordenlijst

Nonsenswoordenlijst

Om de auditieve aandacht te stimuleren, kan het kind ter voorbereiding op of tijdens het luisteren naar een themaverhaal gevraagd worden om op nonsenswoorden te reageren.


In een reeks bestaande woorden, in een zin of in een verhaaltje kunnen 1 of meerdere nonsenswoorden worden aangeboden waarop het kind reageert.


De Nonsenswoordenlijst van 'Luister & doe mee!' is opgebouwd uit 2 typen nonsens-woorden: Nonsenswoorden die wel en nonsenswoorden die niet zijn afgeleid van bestaande Nederlandse woorden.


De nonsenswoorden die afgeleid zijn van bestaande Nederlandse woorden lijken op bestaande woorden, maar hebben geen betekenis. Deze nonsenswoorden verschillen vaak 1 lettergreep of klank van een bestaande woord (bijv. Appel-sip i.p.v. Appel-sap). Maar ook kunnen ze enkel inhoudelijk van een bestaand woord verschillen (bijv. Was-voet-je i.p.v. Was-hand-je).


Nonsenswoorden die niet zijn afgeleid van bestaande Nederlandse woorden, lijken niet

op bestaande woorden (bijv. Croint, Go-pa, No-bi-bi, Ban-di-koe-pa, Lie-do-sno-vo-wox).


De 2 typen nonsenswoorden zijn vervolgens onderverdeeld in korte nonsenswoorden (bestaande uit 1 of 2 lettergrepen) en lange nonsenswoorden (bestaande uit 3, 4 of 5 lettergrepen). 

nonsens-woordkaartje


Het 'Luister & doe mee!' Basisprogramma bevat 25 nonsenswoordkaartjes, die met hun overeenkomstige gekke afbeelding naar de nonsenswoorden verwijzen. Tijdens diverse werkvormen kunnen deze kaartjes worden ingezet.


Ter aanvulling op de Nonsenswoordenlijst uit het Basisprogramma zijn in het Aanvulprogramma de Thematische Nonsenswoordenlijsten opgenomen. Hierop staan per themaverhaal 10 nonsenswoorden die naar doelwoorden uit de verhalen van het Basis- en Aanvulprogramma verwijzen.


Hierdoor kunnen binnen elk gewenst thema van 'Luister & doe mee!' meer nonsenswoorden, die van een bestaand Nederlands woord zijn afgeleid, aan bod komen en kan de auditieve aandacht nog eenvoudiger binnen een betekenisvolle context worden gestimuleerd.