Opzet 'Luister & doe mee!'

Opzet 'Luister & doe mee!'

Het 'Luister & doe mee!' Basis- en Aanvulprogramma bieden talige en auditieve stimulering. Dit gebeurt middels diverse werkvormen rondom 24 themaverhalen. In elk programma zijn 12 themaverhalen opgenomen.


De themaverhalen zijn over 3, in moeilijkheidsgraad oplopende, niveaus verdeeld

waardoor een zo goed mogelijk aanbod op maat geleverd kan worden aan kinderen

met een talige ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 7 jaar.


De niveauverdeling bestaat uit:  

 • Verhaalniveau 1 voor kinderen met een talige ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 5 jaar
 • Verhaalniveau 2 voor kinderen met een talige ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 6 jaar
 • Verhaalniveau 3 voor kinderen met een talige ontwikkelingsleeftijd van 6 tot 7 jaar


Lees meer


De verhalen uit het Basisprogramma zijn geschreven naar aanleiding van de volgende 4 hoofdthema’s: Alledaagse bezigheden, Feest, Natuur en Vrije tijd. In het Aanvulprogramma heeft het hoofdthema Fantasie het hoofdthema Natuur uit het Basisprogramma vervangen.


Voor de hoofdthema’s Alledaagse bezigheden, Feest en Vrije tijd zijn in totaal 18 verhalen geschreven. Voor de hoofdthema’s Fantasie en Natuur zijn in totaal 6 verhalen geschreven.


Voor ieder hoofdthema is per ontwikkelingsleeftijd minimaal 1 verhaal geschreven. Zoals in onderstaande schema's is te zien, behandelt elk verhaal een ander onderwerp binnen dat betreffende hoofdthema.


Schema 1: Basisprogramma 


De 4 hoofdthema’s en de bijbehorende titels per verhaalniveau 


 

 


 

Alledaagse bezigheden

 

Feest

 

Natuur

 

Vrije tijd

 

 Titels verhalen

 niveau 1Samen in bad
Het feestvarkenDoor het bosDe picknick

 

 Titels

 verhalen

 niveau 2


Inpakken en wegwezen


Roze muisjes


Kampeer een keer


Ober Hink-stap-BOEM


 

 Titels

 verhalen

 niveau 3


Op de markt


Trippel trappel trippel HAP


Hoog in de Bergen


Een opa en oma om de hoek 

Schema 2: Aanvulprogramma


De 4 hoofdthema’s en de bijbehorende titels per verhaalniveau


Alledaagse bezigheden


Fantasie


Feest


Vrije tijd


Titels verhalen

niveau 1


Bij Jasper op schoolLekker weertje meneertje?Sint viert vakantie


Twee violen en een trommel en een fluit


Titels verhalen

niveau 2


Een super supermarkt


De droomreis


Het 13e straatfeest


Een waterrat in noodTitels verhalen

niveau 3Van Aa tot … recept


Zoef zoef safari


Ja, ik wil


Groene vingers

Wanneer met behulp van de daarvoor bestemde Afvinklijst  het meest geschikte verhaalniveau voor het kind is bepaald, kan aangevangen worden met de 3 fases van het programma. 


De 3 fases zijn:

 • Fase 1: De voorbereidende fase
 • Fase 2: De interactieve voorleesfase
 • Fase 3: De afrondende fase


In Fase 1 wordt een thema geïntroduceerd waardoor de reeds aanwezige kennis van het kind over het onderwerp wordt geactiveerd.


In Fase 2 wordt het kind tijdens het voorlezen van het themaverhaal uitgedaagd om met behulp van visuele ondersteuning mondeling aangeboden opdrachten uit te voeren en na ieder voorgelezen verhaaldeel verwerkingsvragen te beantwoorden. Ieder themaverhaal is in vier verhaaldelen opgesplitst. De vragen die gesteld worden, hebben afwisselend betrekking hebben op hoofdaspecten van het verhaaldeel, details en/of persoonlijke ervaringen. Het kind kan ook worden uitgenodigd om voorspellingen te doen over hoe het verhaal verder zal gaan.


In Fase 3 komen verschillende werkvormen aan de orde die bijdragen aan het verwerken van de inhoud van het voorgelezen verhaal.

Kort samengevat behelst 'Luister & doe mee!' onderstaande 9 stappen als het gehele programma doorlopen wordt. De duur van verscheidene stappen kan variëren van 1 tot meerdere behandelingen of lessen.


 1. Afvinklijst voor de verhaalniveaubepaling invullen
 2. Vaststellen van het meest geschikte verhaalniveau
 3. Opstellen van behandeldoelen
 4. Kiezen van een themaverhaal
 5. Doorlopen Fase 1, de voorbereidende fase
 6. Doorlopen Fase 2, de interactieve voorleesfase
 7. Doorlopen Fase 3, de afrondende fase
 8. Evalueren van stap 2 t/m 7
 9. Eventueel de Afvinklijst voor de verhaalniveaubepaling aanvullen en de behandeldoelen bijstellen