Tijdsduur

Tijdsduur Basisprogramma

Een themaverhaal uit het Basisprogramma kan voor een individuele behandeling in minimaal 4 behandelsessies van 20 à 25 minuten worden doorlopen. Voor een groepsbehandeling dient er zo’n 15 minuten extra bij opgeteld te worden. Dat betekent dat voor 1 verhaalniveau het gehele programma binnen minimaal 16 behandelingen afgerond kan worden. 

 

Het verdient echter de voorkeur om meer dan 4 behandelingen rondom een themaverhaal te besteden, zodat er voldoende kennismaking, verdieping en herhaling kan plaatsvinden.

 

Als er met het minimum aantal sessies van 4 gewerkt wordt, dienen deze verspreid te worden over de 3 verschillende fases. De meest gangbare verdeling wordt hieronder beschreven:

 

Aan Fase 1 dienen in het algemeen 2 sessies besteed te worden en aan Fase 2 en 3 minimaal 1. Door in Fase 1 de nodige tijd te investeren in de introductie van het thema, de passieve kennis van de themawoorden na te gaan en te oefenen en de themakaarten en de oefenopdrachten te introduceren, zal het kind tijdens de interactieve voorleesfase optimaal gestimuleerd kunnen worden. Tijdens Fase 3 en tevens de laatste sessie komt dan de verwerking van het verhaal en de vertelvaardigheid aan bod, evenals de afronding van het thema.  

Tijdsduur Aanvulprogramma

Een themaverhaal uit het Aanvulprogramma zal vergeleken met het Basisprogramma meer tijd in beslag nemen, omdat het gemiddelde aantal woordkaartjes, opdrachten en zinnen per verhaaldeel is uitgebreid. Dit heeft tot gevolg dat een themaverhaal soms niet meer in 1 sessie van 20 à 25 minuten kan worden voorgelezen.

 

Doordat de themaverhalen in verhaaldelen zijn opgesplitst , onder elk verhaaldeel verwerkingsvragen staan geformuleerd en voor elk verhaaldeel een verhaalplaatje is geïllustreerd, kan de sessie na een willekeurig verhaaldeel worden beëindigd. Wanneer na enige tijd met het interactief voorlezen verder wordt gegaan, kunnen de reeds besproken verhaalplaatjes worden ingezet om het geheugen van het kind op te frissen. De overige verhaalplaatjes kunnen eventueel worden afgedekt zodat het kind kan worden uitgedaagd een voorspelling te doen over het verdere verloop van het verhaal.