Vereenvoudigingstechnieken

Vereenvoudigingstechnieken

Wanneer het kind een opdracht niet of (deels) verkeerd uitvoert, een verwerkingsvraag niet, onvolledig of foutief beantwoordt en het ‘herhalen’ van een opdracht of vraag niet voldoende steun biedt, dan dienen er hulpstrategieën ingezet te worden.


Indien de behandelaar direct het antwoord ‘voorzegt’ of de juiste handeling uitvoert, wordt het kind niet aangezet tot kritisch nadenken en gaat het enkel af op de autoriteit van de volwassene. Met behulp van de vereenvoudingstechnieken kan het kind alsnog een leer- en succeservaring opdoen.


In de ‘Denkstimulerende Gespreks Methodiek’ van Marion Blank, welke is vertaald in het Nederlands door Van Bokkem en Van der Velden (1994), wordt onder andere gebruik gemaakt van vereenvoudigingstechnieken. Als een opdracht (1) of vraag (2) te moeilijk blijkt, wordt deze vereenvoudigd en kan ieder kind alsnog op zijn eigen niveau de opdracht uitvoeren, de vraag beantwoorden of al handelend een taal-denkrelatie leggen.


Binnen ‘Luister & doe mee!’ kan gedurende alle fases van het programma, maar in het bijzonder in Fase 2, gebruik gemaakt worden van verschillende vereenvoudigings-technieken om te allen tijde een positieve leerervaring voor het kind te creëren.

 

ad 1. Vereenvoudiging mondeling aangeboden opdracht voorbeeld

ad 2. Vereenvoudiging verwerkingsvraag voorbeeld