Werkvormen

Werkvormen Basisprogramma

Voor alle 3 de fases van het Basisprogramma zijn diverse werkvormen uitgewerkt. Afhankelijk van het behandeldoel, kan een bijpassende werkvorm worden gekozen.

 

Fase 1 De voorbereidende fase:

 1. Voorwerpen, foto’s, prentenboeken bekijken en bespreken
 2. Het spelen van een rollenspel
 3. 'Luister & doe mee!' woordwebben invullen, bespreken en aanvullen met nieuw geleerde woorden
 4. Spelenderwijs oefenen met 'Luister & doe mee!' woordkaartjes en werkwoorden
 5. 'Luister & doe mee!' verhaalplaatjes bekijken en bespreken
 6. 'Luister & doe mee!' ervaringstekening en ervaringsstrip maken en bespreken
 7. Spelenderwijs oefenen met 'Luister & doe mee!' nonsenswoordkaartjes
 8. Het introduceren van de 'Luister & doe mee!' themakaarten en oefenopdrachten

 

Fase 2 De interactieve voorlees fase:

 1. Interactief voorlezen van het themaverhaal met de bijbehorende woordkaartjes
 2. Herhaald interactief voorlezen van het themaverhaal met de bijbehorende woordkaartjes
 3. Herhaald interactief voorlezen van het themaverhaal met nonsenswoorden
 4. Herhaald interactief voorlezen van het themaverhaal met de bijbehorende woordkaartjes en nonsenswoorden 

 

Fase 3 De afrondende fase:

 1. 'Luister & doe mee!' verhaalplaatjes bekijken, bespreken en/of rangschikken
 2. 'Luister & doe mee!' ervaringstekening of ervaringsstrip maken en bespreken
 3. Het spelen van een rollenspel
 4. 'Luister & doe mee!' babbelblad invullen en bespreken
 5. 'Luister & doe mee!' woordwebben in- of aanvullen en bespreken
 6. 'Luister & doe mee!' themaverhaal herhaald voorlezen en discussiëren
 7. Afsluiten van het thema 

Werkvormen Aanvulprogramma

Het merendeel van de werkvormen uit het Aanvulprogramma kunnen worden ingezet in het Basisprogramma. Hieronder worden enkel de nieuwe werkvormen uit het Aanvulprogramma vermeld. Afhankelijk van de (behandel-)doelen kunnen de werkvormen zowel ter voorbereiding (Fase 1) als ter afronding (Fase 3) worden gebruikt.


Fase 1 De voorbereidende fase en Fase 3 De afrondende fase: 

 1. 'L&DM!' thematische nonsenswoorden oefenen (woord-, zins-, tekstniveau)
 2. 'L&DM!' raamwerk losse opdrachten zelf maken (afgestemd op kind) en oefenen
 3. 'L&DM!'  losse -haar- en/of -hun- opdrachten oefenen
 4. 'L&DM!' keuzewerkbladen maken en bespreken
 5. 'L&DM!' geheugen- en plakwerkblad spelen, maken en bespreken
 6. 'L&DM!' werkbladen met aanvulzinnen maken en bespreken
 7. 'L&DM!' kwartetten spelen en/of kleuren


Fase 2 De interactieve voorlees fase:

 1. zie Basisprogramma