Enquête

Uitkomst enquête

LUISTER & DOE MEE is blij om de uitkomst van de enquête te kunnen presenteren. Wij hebben er voor gekozen om de voor de gebruiker meest relevante informatie te vermelden. Dit betekent dat niet alle vragen behandeld zullen worden. 


Het inventariseren van gebruikerservaringen had voor ons twee doeleinden; één om eventuele verbeterpunten mee te nemen bij de productie van de vervolgoplage (maart 2008 reeds uitgebracht) en twee om ideeën op te doen voor een nieuw aanvulprogramma (juni 2010 reeds uitgebracht). 


In de maand september 2007 heeft ongeveer een kwart van de aangeschreven mensen op de enquête gereageerd. De respondenten bestonden voor 76% uit Logopedisten (in opleiding), 8% uit Remedial Teachers, 6% uit Groepsleerkrachten, 4% uit Intern Begeleiders, 4% uit Ambulante Begeleiders en 2% Anders (docenten Hogeschool, vrijwilligers extra taalbegeleiding, coördinator kleuterwerking).


respondenten 


Bovenstaande diagram schetst een goed beeld van de toenmalige gebruikersgroep. Daar uitgeverij LUISTER & DOE MEE bij toetreding op de markt zich als eerste op de doelgroep Logopedisten heeft gericht, was deze uitkomst te verwachten.


Het 'Luister & doe mee!' Basisprogramma is door de respondenten met het cijfer 7,8 beoordeeld. Aan de hand van onderstaande vragen en reacties kunt u lezen waarom het met een dergelijk hoog cijfer is gewaardeerd.

Vragen en reacties

1. Voor welk(e) aandachtsgebied(en) zet u het 'L&DM!' programma in? 


Het 'Luister & doe mee!' programma wordt door de respondenten nagenoeg evenredig voor de aandachtsgebieden auditieve aandacht, auditief geheugen, NT2-verwerving, receptieve en productieve taalontwikkeling ingezet. 8% geeft aan het voor multifunctionele doeleinden te gebruiken. Als voorbeeld wordt, hetzij met enige aanpassing, articulatietherapie genoemd.


2. Hoe beoordeelt u de diverse programma-onderdelen?

2A. Handleiding en Werkboek 


Het vraagt in het begin nogal wat voorbereiding. Als de werking van het programma eenmaal bekend is, is er prima mee te werken.

Het aantal themaverhalen per niveau zou wat mij betreft uitgebreid mogen worden. De kinderen vinden de verhalen leuk en willen meer (en ik ook).

Tzt graag bij ieder onderwerp keuze uit drie niveaus, dus themaverhaal “Op de markt” niveau 1/2/3 graag met aanvulmap en woordenschatfiches.

De themakeuze is in principe goed gekozen voor kinderen met een "normale" en goede achtergrond. Op deze cluster 4 school is de thuissituatie soms heel anders.

In onze praktijk zijn we heel erg enthousiast over het programma! Onze stagiaire heeft het ook op de opleiding gepromoot, waar het nog niet zo bekend was.

Het materiaal is erg uitdagend en aansprekend voor kinderen!


2B. Bijlagen


De kopieerbladen met verhaaltjes vind ik zelf een treffer; mogelijkheid om in de klas en/of thuis aan te haken.

Goed te kopiëren materiaal!

De afvinklijst is wel lastig om te doen als je met groepjes kinderen werkt.


2C. Themakaarten


De meneer met de snor en kaal hoofd is lachwekkend voor de meeste kinderen.

Sommige gezichten vind ik minder aantrekkelijk en wat te veel verschillend van realistische personages.

Aantrekkelijk materiaal; leuke en duidelijke themakaarten.


2D Woordkaartjes


Soms vind ik dat er meer woordenschat nodig is en dus ook meer plaatjes wat handiger zou zijn, maar ik begrijp dat het verhaal dan onoverzichtelijker zal worden. Ik heb gedacht om zelf kaartjes bij bv het verhaal ‘Samen in bad’ bij te maken.

De woordkeuze is niet altijd geschikt. Soms te moeilijk voor kinderen op cluster 2 school. Het is meestal per verhaalstukje een enkel woord wat moeilijker is, soms ook omdat het niet in de belevingswereld van het kind ligt. Met uitleg van het woord lukt het meestal wel.

Soms vind ik enkele zelfstandig naamwoorden binnen een thema wat aan de eenvoudige kant maar het woordaanbod in zijn geheel genomen (met de werkwoorden en de bijv. n.m.w.) vind ik erg sterk.


3. Houdt u zich qua werkwijze aan de opbouw van de 3 fases?


Meestal wel, maar een aantal kinderen vraagt een andere aanpak door hun ontwikkelingsniveau of beperkte concentratie. Dit is zelf makkelijk aan te passen door nog meer te herhalen, verhalen nog meer in stukjes op te breken etc.

Bij de start van een aanmelding die goed 'past' bij het programma kan het in z'n geheel worden aangeboden. Vaak ook aanbod ter afwisseling van verschillende woordenschatprogramma's voor kinderen die al langer in behandeling zijn. (bv. de ene week DGM, de andere week dit programma).

Het is goed mogelijk op eigen wijze het materiaal te gebruiken. De aanbevolen werkwijze is een goede leidraad, die per individu kan worden gewijzigd.


4. Welke ervaringen heeft u tot nu toe met het programma opgedaan?


Meestal 1 op 1. Nu de leerling wat beter spreekt, wordt dit uitgebreid naar het werken in groepjes. Dit om het samenwerken en communiceren te vergroten.

Voornamelijk in groepjes. Bij elk verhaaldeel verdeel ik de kaartjes tussen 2 of 3 kinderen zodat ze goed op moeten letten wie het opdrachtje mag uitvoeren. Dit geldt ook voor de vragen na afloop. Erg aantrekkelijk materiaal wat tot genoeg gesprekstof leidt!

De verhalen soms aangepast qua zinslengte; ook de naam soms verandert. Het jongetjes kreeg de naam van het kind, waardoor het hem meer aansprak.

Ik heb de woordkaartjes bij enkele thema's in tastbaar materiaal aangeschaft. Verder gebruik ik de praatboeken en vele voorleesboeken en transparantbladen die aansluiten bij het themaverhaal.

Super hoe jullie talige en auditieve aspecten op een aantrekkelijke manier visueel ondersteund hebben en erg handig dat alle verhalen in 4 stukken zijn opgesplitst. Afhankelijk van werktempo, behandeldoelen, etc. kan je zelf bepalen hoeveel je tijdens een behandeling doet. De verhaalplaatjes gebruik ik sowieso altijd om het geheugen op te frissen om daarna verder te gaan met het verhaal of andere oefening. De werkbladen geef ik regelmatig als huiswerk mee. Top!!!

Voor Tuig heb ik een sleutelhanger van "Ratatouille" (de muis van de gelijknamige film) gekocht. Leuk om na te doen wat Tuig doet.


5. Wat is het effect van het 'Luister & doe mee!' programma?


Het programma bevat vele aspecten die voldoende tot goed te stimuleren zijn. Ik heb nog te weinig zicht op het algemene effect, maar ik zie mijn kinderen wel evolueren binnen het programma zelf. Het is voor mij nog te vroeg om al over eigenlijke beklijvende, modificerende resultaten te kunnen spreken.

Omdat ik het samen met ander materiaal gebruik, kun je niet precies zeggen: het komt door L&DM! Maar ik ben heel erg tevreden met het programma. Een aanwinst.

Kinderen leren combineren en worden extra gemotiveerd om te onthouden en na te vertellen. Er is een duidelijke structuur en opbouw!

De verhalen blijken toch nog wel heel lang te zijn en het resultaat achteraf wat betreft het navertellen valt me nog tegen, terwijl ik zeker niet een te hoog niveau heb gekozen.

Mijn leerling heeft tot zijn 4e verjaardag niet of nauwelijks gesproken. Nu met deze methode heb ik een behoorlijke vooruitgang bemerkt met hem. Het gaat langzaam maar er zit progressie in.


6. In welke mate wordt aan het 'L&DM!' programma werkplezier beleefd?slecht

voldoende

ruim voldoende

goed

Behandelaars

0%

10%

39%

51%

Kinderen

0%

6%

33%

61%


Hartstikke leuk om op deze manier te werken! De kinderen vinden het geweldig en vooral spannend waar het woordkaartje blijft. Het blijkt een hele goede oefening dat er daadwerkelijk goed geluisterd moet worden waar dat woordkaartje nou in moet.

Kinderen vragen er zelf om en ook kinderen die niet van (voor-)lezen en verhaaltjes vertellen houden, worden zo gestimuleerd! Het DOE-element hierbij (kaartjes in gleuven stoppen) is bijzonder leuk!

Met name de wat luisterzwakke kinderen vinden deze manier van aanbieden leuk.

Als je bepaalde verhaaldelen voor de "tiende keer" die dag leest, wordt het wel wat minder leuk....

Heel prettig! Kinderen spreekt het erg aan, bijna zonder uitzondering zeer enthousiast! Ouders ook. En ik zelf al helemaal!

De kinderen vinden het geweldig om kaartjes in een gleuf te doen en zijn daarin soms ongeduldig.


7. Met welk cijfer zou u het programma in zijn totaliteit willen beoordelen?


Cijfers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Percentages

0%

0%

0%

0%

0%

6%

24%

56%

14%

0%

Gemiddeld cijfer

7,8


Conclusie

Hoewel de respondenten voornamelijk uit Logopedisten bestonden, denken wij dat de verkregen informatie representatief is voor alle gebruikersgroepen.

Door onze eigen ervaringen naast die van de respondenten te leggen, kwamen we al snel tot de conclusie dat wij als ontwikkelaar meer dan tevreden mogen zijn.

Het 'Luister & doe mee!' programma is niet alleen uit eigen behoefte ontstaan, het is ook met open armen op scholen en praktijken ontvangen. Het wordt zowel door kinderen als behandelaars met groot genoegen gebruikt! 

 

In het voorjaar van 2008 is een nieuwe vervolgoplage van het Basisprogramma uitgebracht. Wij hebben ervoor gekozen de speldoos van stevig laminaat te voorzien en o.a. ter bevordering van de herkenbaarheid een tiental illustraties op de woordkaartjes aan te passen. 

In de zomer van 2010 is een derde vervolgoplage van het Basisprogramma tezamen met een nieuw Aanvulprogramma uitgebracht. In beide programma's worden de ronde woordkaartjes per verhaal gesorteerd aangeleverd in een hersluitbaar plastic zakje. Elk zakje heeft nu aan de voorzijde 3 tekstvlakken. Hierop kan worden genoteerd waarbij (programma, titel en verhaalniveau) de inhoud van het zakje hoort. 

Tot slot

Alle respondenten willen wij op deze plaats nogmaals vriendelijk danken voor hun medewerking. Alle ideeën ten behoeve van het Aanvulprogramma, de vele lofbetuigingen en opbouwende kritieken stellen wij ten zeerste op prijs.


Wanneer u uw mening met ons wilt delen, dan bent u bij deze van harte uitgenodigd. Wij blijven graag op de hoogte van de laatste ervaringen, wensen en ontwikkelingen. Wacht niet, maar zend ons een e-mail.