Gratis Downloads

Algemene toelichting gratis downloads

Ter aanvulling op beide Luister & doe mee! programma's worden onderstaande werkbladen gratis beschikbaar gesteld. Ze zijn niet als bijlagen in de werkboeken opgenomen. Bij de veelomvattende werkvorm Aanvulzinnen Supermarkt, Markt en Werkwoorden kunnen de beloningsstickers ter ondersteuning worden ingezet.

Gratis Kleurplaat -nieuw-

Het werkblad kan als 'Kleurplaat' aan het kind worden (mee)gegeven. Ook kan het korte termijn geheugen in de sfeer van L&DM! worden gestimuleerd door het kind enkel- en/of meervoudige kleuropdrachtjes uit te laten voeren.

Gratis Keuzeblad

Het ‘Keuzeblad Herfst of Lente’ is een gratis Werkblad ter aanvulling op het themaverhaal ‘Lekker weertje meneertje?' uit het Aanvulprogramma (niveau 1).

Het kan ook worden gebruikt bij enkele  themaverhalen uit het Basisprogramma zoals

‘Door het bos’ en ‘De picknick' (niveau 1). De themawoorden zijn: vogelnest met eieren, regendruppels, lammetje, regenlaarzen, kastanje, paraplu, regenboog, verliefde eenden, eikel, rups, bloem, wind, regenpak, verschillende blaadjes, kikkervisjes.  

Gratis Aanvulzinnen

Voor de hieronder genoemde werkbladen met Aanvulzinnen is een toelichting in elk te downloaden document opgenomen.


Het Werkblad 'Aanvulzinnen Supermarkt' is een gratis Werkblad ter aanvulling op het themaverhaal 'Een super supermarkt' uit het Aanvulprogramma (niveau 2).


Het Werkblad 'Aanvulzinnen Markt' kan worden ingezet bij het themaverhaal 'Op de markt' uit het Basisprogramma (niveau 3).


De werkvorm 'Aanvulzinnen met werkwoorden Basisprogramma' en Aanvulzinnen met werkwoorden Aanvulprogramma' bestaat uit Werkbladen, Scorebladen en Visuele ondersteuning. Let op: Deze werkvorm kan in Fase 3 worden ingezet nadat de nodige voorkennis in Fase 1 en de inhoud van het themaverhaal in Fase 2 is behandeld. Indien hiervan wordt afgeweken, is de kans aanwezig dat door eventueel meerdere belastende factoren aan het doel voorbij wordt gegaan. Tip: Wanneer het kind de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t.) nog niet beheerst en het hoofddoel van de oefening is woordenschatuitbreiding buig de zin dan om in de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (o.t.t.t.). Bijvoorbeeld: Met de bezem (veegt) Madelief het schoolplein' wordt 'Met de bezem mag Madelief het schoolplein (vegen)'.  'Daarna (schommelt) Madelief op de schommel' wordt 'Daarna gaat Madelief op de schommel (schommelen)'.

Gratis Thematische losse opdrachten

Ter voorbereiding op elk themaverhaal uit het Basis- en Aanvulprogramma (niveau 1,2,3) kunnen de 24 Werkbladen met 'Thematische losse opdrachten Basisprogramma' en 'Thematische losse opdrachten Aanvulprogramma' worden gebruikt. Bij de opdrachten kan in de lege kolom worden aangegeven of de opdracht wel/ niet juist wordt uitgevoerd.

Let op: Kijk van te voren goed welke themakaarten en eventueel extra woordkaartjes nodig zijn. De benodigde materialen staan in aparte kaders op het blad vermeld. De extra woordkaartjes zijn eveneens in de opdracht te herkennen aan de cursieve letter.