Workshops - Presentaties

Algemene informatie

Uitgeverij LUISTER & DOE MEE geeft op aanvraag Workshops en Presentaties. Tijdens een bijeenkomst vertelt één van de ontwikkelaars alle ins en outs over de programma's. Afhankelijk van de wensen kan een Workshop (b.v. met/ zonder terugkomdag) of presentatie op maat worden gemaakt. 


Deelnemers (al dan niet in opleiding) die kunnen deelnemen zijn: Logopedisten, Remedial Teachers, Groepsleerkrachten, Intern Begeleiders, Ambulante Begeleiders en Onderwijsadviseurs. 


Uit reacties blijkt deelname aan een Workshop ook voor degene die al met één of beide programma’s werkt waardevol te zijn. Een gevarieerde samenstelling van de groep en een actieve deelname maakt het voor ieder een leerzame ervaring. Na een Workshop kan men direct met 'L&DM!' aan de slag en kan het optimaal worden ingezet.


Het recht tot het geven van Workshops en Presentaties (of vormen van dergelijke strekking) is enkel voorbehouden aan uitgeverij LUISTER & DOE MEE. 

Kennismakingsworkshop

Inhoud: naast de theoretische onderbouwing, de toelichting op het onderzoek en de opzet van de programma's komen met name de diverse werkvormen van ‘L&DM!’ aan bod. Door middel van concrete praktijkvoorbeelden, filmopnames (individueel -, klassikaal - en groepsgebruik) en de samenwerking in kleine groepjes maakt u persoonlijk kennis met dit unieke behandel-/ lesmateriaal.
Aantal: vanaf 15 personen
Duur: 2 uur
Workshopmapje: hand-out, opdrachten met uitwerking
Deelnamebewijs: certificaat t.b.v. bij- en nascholing (2 SBU)

Kosten: 65 euro per persoon

Prijsvoordeel tijdens bijeenkomst: bij aankoop van 1 of meer programma's
Plaats: bij u op locatie

Verdiepingsworkshop

Inhoud: Aan de hand van een (ingebrachte) casus komt de 3 fasen opzet aan bod evenals vragen, ervaringen, valkuilen, opdrachten en verhelderende filmfragmenten.

Aantal: vanaf 15 personen
Duur: afhankelijk van wel/ geen terugkomdag
Workshopmapje: hand-out, opdrachten met uitwerking
Deelnamebewijs: certificaat t.b.v. bij- en nascholing

Kosten: in overleg

Prijsvoordeel tijdens bijeenkomst: bij aankoop van 1 of meer programma's
Plaats: bij u op locatie

Presentatie

Inhoud: naast een verkorte theoretische onderbouwing en een globale opzet van de programma's worden de werkvormen met concrete voorbeelden toegelicht. Na een vragenronde is er gelegenheid de materialen nader te bekijken.
Aantal: vanaf 25 personen
Duur: 1 uur
Kosten: in overleg
Prijsvoordeel tijdens bijeenkomst: bij aankoop van 1 of meer programma's

Plaats: bij u op locatie 


Wanneer u op Foto's Aanvullende diensten klikt, krijgt u een goed beeld van alle mogelijkheden. Middels het digitale Inschrijfformulier kunt u zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden.

Extra service

Om verzendkosten uit te sparen biedt LUISTER & DOE MEE u de mogelijkheid om een gewenst aantal exemplaren van het Totaalpakket en/of Aanvulprogramma en de daarbij passende beloningsstickers voor u mee te nemen. Na de Workshop of Presentatie kunt u besluiten wel of niet tot aankoop over te gaan.

Beperkt aantal deelnemers

Wanneer het minimale aantal deelnemers voor een Workshop of Presentatie niet gehaald wordt, kan het prijsverschil onder de deelnemers verrekend worden.

Wachtlijst

Indien u een Workshop of Presentatie wilt bijwonen en u kunt zelf geen andere/ niet voldoende gegadigden vinden, dan kunt u zich middels het Inschrijfformulier laten inschrijven op een wachtlijst. Zodra er bij u in de buurt een bijeenkomst wordt gehouden, zal LUISTER & DOE MEE contact met u opnemen. Inschrijving verplicht u uiteraard niet tot deelname. Deelname is, tot op het moment van uw bevestiging, vrijblijvend.