Gemaakt door ...

Lisette de Bruijn

Lisette is in januari 1996 afgestudeerd als logopediste aan de Hanzehogeschool Groningen. Nadat zij zo'n tweeënhalf jaar in verschillende praktijken heeft gewerkt, is Lisette voor zichzelf begonnen. Vanaf augustus 1998 tot maart 2009 runde zij met haar medewerkers een eigen logopediepraktijk. Door de oprichting van uitgeverij LUISTER & DOE MEE en het mede ontwikkelen van het ‘Luister & doe mee!’ Basisprogramma stond het behandelen de laatste jaren op een lager pitje. Sinds 2009 is Lisette dan ook de uitdaging aangegaan om zich volledig op het uitgeversschap en het (door)ontwikkelen van nieuwe materialen te richten. De komst van het 'Luister & doe mee!' Aanvulprogramma, dat in juni 2010 is uitgebracht, is hiervan een mooi resultaat.


Evelyne Offerman

Evelyne is, tegelijkertijd met Annemieke, in juni 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Naast haar baan als logopediste in het Speciaal Onderwijs cluster 4 heeft zij Forensische Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is zij aan het werk als orthopedagoog en Zorgcoördinator binnen het Speciaal Onderwijs cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen). Taal en communicatie is een van de speerpunten van de school. 

  

Annemieke Spruijt

Annemieke is in juni 2002 als logopediste afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Tezamen met oud-studiegenoot Rinske Tabak is zij het brein achter het aanvankelijke basisconcept van 'Luister & doe mee!'. Naast haar creatieve inbreng en de nodige vakkennis heeft Annemieke hier en daar haar steentje bijgedragen aan de vrolijke illustraties van Edith van de Wetering. Annemieke heeft ruim zes jaar als logopediste bij Lisette in de praktijk gewerkt. Daarna is zij vier jaar in dienst geweest bij een andere logopediepraktijk in Den Haag waar eveneens de nadruk lag op het behandelen van meertalige kinderen. Tegenwoordig werkt Annemieke 2 dagen per week op een Peuterspeelzaal en houdt ze zich bezig met het maken van illustraties voor drukwerk en digitale media. Een overzicht van haar werk kunt u bekijken op haar blog.

Getekend door ...

Edith van de Wetering 

De illustraties van het 'Luister & doe mee!' Basisprogramma zijn gemaakt door Edith van de Wetering. Op het gebied van zandsculpturen wordt zij wereldwijd geprezen voor haar prachtige creaties. Het illustreren was in de periode 2005 - 2006 een uitstapje, dat zij wellicht ooit nog een keer wil maken.

 

Tamara Havik

De illustraties van het 'Luister & doe mee!' Aanvulprogramma zijn in de stijl van Edith van de Wetering verder ontwikkeld door Tamara Havik. ‘Luister & doe mee!’ is dan ook vele nieuwe themafiguren, verhaalplaatjes en woordkaartjes rijker. Ten tijde van de L&DM!-opdracht was Tamara deeltijdstudent aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) te Den Haag. Van jongs af aan heeft zij al de nodige tekenervaring opgedaan. Het illustreren is haar lust en haar leven.