Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Workshop of Presentatie

Het inschrijfformulier kunt u op verschillende wijzen invullen. Afhankelijk van uw wensen kunt u zich alleen, samen met anderen of met een groep inschrijven. Hieronder volgt een toelichting:


Inschrijfformulier t.b.v. gemeenschappelijke factuur

Wanneer u zich met meerdere personen of een complete groep voor een Workshop of Presentatie inschrijft en u wenst als organisatie 1 factuur te ontvangen, dan dient slechts 1 persoon het digitale inschrijfformulier in te vullen. Vergeet niet, mits er sprake is van een beperkt aantal deelnemers, bij [Opmerkingen] te vermelden of u het prijsverschil onderling wenst te verrekenen en of u onder voorbehoud een datum wenst te prikken.


Inschrijfformulier t.b.v. factuur per deelnemer

Wanneer u zich samen met een beperkt aantal deelnemers of een complete groep voor een Workshop of Presentatie inschrijft en ieder wenst persoonlijk een factuur te ontvangen, dan dient ieder voor zich het digitale inschrijfformulier in te vullen. Vergeet dan niet bij [Opmerkingen] naar een overkoepelende naam (bv. Bedrijfsnaam, Contactpersoon) te verwijzen. Vermeld ook graag, mits er sprake is van een beperkt aantal deelnemers, of u het prijsverschil onderling wenst te verrekenen en of u onder voorbehoud een datum wenst te prikken.


Wachtlijsten

Indien u geen/ niet voldoende gegadigden voor een Workshop of Presentatie kunt vinden of niet het prijsverschil onderling weet te verrekenen, dan kunt u zich opgeven voor de wachtlijst. De keuze [Wachtijst Workshop] of [Wachtlijst Presentatie] biedt echter geen garantie dat u (binnen een bepaalde termijn) aan een bijeenkomst kunt deelnemen. Deelname is, tot op het moment van uw bevestiging, vrijblijvend.


Certificaat

Wanneer u een certificaat als bewijs van deelname aan de Workshop wenst te ontvangen, dan dient u het [+]-teken aan te klikken en uw naam en geboortedatum in te vullen. Als u met 1 Inschrijfformulier meerdere personen wilt opgeven, dan dient u voor elke deelnemer het [+]-teken aan te klikken. In het laatste geval is het belangrijk dat u van te voren over de benodigde gegevens (per deelnemer: voorletters, achternaam en geboortedatum) beschikt.

*
*
*
*
*
*
 
*
 
 
 
 
 
*
*
*
 
(* = verplicht)