vervolg eigen ervaring

Een praktijkvoorbeeld

 

Een praktijkvoorbeeld afkomstig van een groepssessie gegeven door een Logopedist:

Gedurende de interactieve voorleesfase werden de opdrachten per verhaaldeel door

1 kind uitgevoerd. Van te voren werd niet gezegd wie na wie aan de beurt kwam om de betrokkenheid van alle kinderen zo optimaal mogelijk te houden. Het meest taal- en luistervaardige kind van het groepje mocht als 1e een aantal mondeling aangeboden opdrachten uitvoeren. Zijn handelen fungeerde als een uitstekend voorbeeld voor de andere kinderen, die allen zeer oplettend toekeken. Wanneer een opdracht niet of niet juist werd uitgevoerd, werd afwisselend een vereenvoudingstechniek ingezet of de hulp van de groepsgenoten ingeroepen.

Bij het stellen van de verwerkingsvragen na ieder verhaaldeel kwamen alle kinderen een keer aan bod. Als een verwerkingsvraag moeilijk was of als naar een eigen mening of een ervaring werd gevraagd, werd daar met meerdere kinderen uit de groep over gesproken.

De eenvoudige verwerkingsvragen werden bewust aan de kinderen gesteld die binnen het groepje het zwakst waren. Anderzijds werden de kinderen met een wat hoger ontwikkelingsniveau voldoende uitgedaagd met de moeilijkere verwerkingsvragen en het geven van uitleg bij hun antwoord, zodat ze telkens een voorbeeldfunctie vervulden ten aanzien van hun groepsgenoten.

 

Het verschil in het geven van een individuele- en een groepsles heeft voornamelijk betrekking op de duur van de sessie en de nodige ervaring om een groep te kunnen leiden. Een individuele sessie met 'Luister & doe mee!' duurt gemiddeld 20 à 25 minuten en een groepssessie 35 à 40 minuten. Het kostte onder andere meer tijd om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed zaten. Eveneens het verdelen van de beurten en het aanspreken van de verschillende kinderen nam meer tijd in beslag dan in de 1 op 1 situatie. Ook het beantwoorden van vragen vroeg meer tijd gedurende de groepsles, omdat meerdere kinderen een eigen ervaring mochten verwoorden. Desondanks deed het geen afbreuk aan de concentratie van de kinderen. Door de interactieve opzet en de duidelijke en kleurrijke illustraties werd overwegend actief, serieus en zeer enthousiast meegedaan.